కాబట్టి సాధారణ సమాధానం ఉంది

పాల్గొనే ఊరేగింపు

ఆ సమయంలో, కేవలం లుక్ కోసం ప్రత్యామ్నాయ జీవనవిధానాన్ని రిసార్ట్స్. ట్రావెల్ ఏజెంట్ సహాయం చేయవచ్చు, అన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి స్పష్టంగా ప్రత్యామ్నాయ జీవనవిధానాన్ని, మరియు బదులుగా చేశారు.»స్వీకరించింది»ద్వారా సమాజం ఎందుకంటే వారి అంగీకారం లేదా కేవలం ఎందుకంటే వారు ఒక క్రిటికల్ మాస్ గే ఉంటున్న ప్రజలు కొన్ని సమయాల్లో (వంటి సమయంలో సమావేశాలు ఎందుకు ఇది, నేను మీరు రూపొందించినవారు). వంటి నగరాల్లో ప్వెర్టో వల్ళార్ట, కాంకున్, మెక్సికో సిటీ, ఆకపుల్కొ, మరియు కేప్ శాన్ లుకాస్ కలిగి అభివృద్ధి చెందుతున్న గే, గోవా హోటల్ సిబ్బంది గురించి స్థానిక గే క్లబ్బులు, మరియు ప్రదర్శించాడు గే క్లబ్ లో కొన్ని నగరాల్లో ప్రత్యేక సందర్శనా అందిస్తుంది, పత్రికలు, ప్రకటనలు తో, కానీ అభ్యర్థన న వాడుకోవచ్చు

About