ఏ సలహా తో డేటింగ్ కొరియన్ అమ్మాయిలు కొరియా. కొరియన్ డేటింగ్

విదేశాలలో అధ్యయనం తదుపరి సెమిస్టర్. కనుక, నేను కోరుకున్న తెలుసు ఉంటే, మీరు వారిని ఏ సలహా కోసం డేటింగ్ కొరియన్ అమ్మాయిలు, లేదా ఏ అంతర్దృష్టి మధ్య ప్రధాన తేడాలు మార్గం కొరియా మరియు అమెరికన్ గర్ల్స్. ఈ నా అభిప్రాయం. దయచేసి అర్థం చదివే ముందు అది దాని డేటింగ్ కొరియన్ అమ్మాయిలు లేకుండా మూత్రము ఎవరైనా. గాని కొన్ని జాతీయ కొరియన్ వ్యక్తి అన్నారు స్లామ్ నాకు, లేదా కొన్ని స్త్రీవాద స్లామ్ నాకు, లేదా కొన్ని ఆల్ఫా పురుషుడు — స్లామ్ నాకు. కాబట్టి కేవలం తెలుసు. తో నా సమాధానం. నా ఒంటరి అతిపెద్ద పీస్ యొక్క సలహా ఉంది. ఈ ఒక అమ్మాయి మీరు ఇష్టపడ్డారు ఎందుకంటే కేవలం ఆమె నవ్వుతూ మరియు ముచ్చటైన మరియు సాధన ప్రయత్నిస్తున్న ఆమె తెలుగు మీరు తో. అనేక సార్లు. నేను పెంచి చెప్పడం లేదు…